top of page

André Menras trên các phương tiện truyền thông

Phóng sự truyền hình VOA Việt Nam - Pháp & Tiếng Việt

Phóng sự truyền hình RFA Tiếng Việt

Phóng sự truyền hình - Tiếng Việt

Phóng sự truyền hình - Tiếng Việt

Phóng sự truyền hình VTV - Tiếng Việt

bottom of page