top of page
  • Ảnh của tác giảAndré Menras

Trước khi lên đường hướng Hoàng Sa, thư khẳng định trách nhiệm để lại cho chính quyền.
0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page